Visie & Missie

VISIE

 Hoërskool Parys streef daarna om kwaliteit onderwys en opvoeding aan elke leerling te verskaf sodat elkeen sy volle potensiaal kan bereik.

MISSIE

By Hoërskool Parys verbind ons onsself om:

  • uitnemende onderrig te voorsien d.m.v. ‘n goed gekwalifiseerde onderwyserkorps ten einde leerlinge akademies te bemagtig.
  • ‘n verskeidenheid sportsoorte en kultuuraktiwiteite mededingend aan te bied.
  • menslike potensiaal voortdurend te ontwikkel en om alle hulpbronne doelmatig aan te wend.
  • die leerlinge in hul totaliteit te laat groei en ontwikkel tot verantwoordelike volwassewording.

By Hoërskool Parys wil ons ons Christelike geloof en beginsels uitleef, maar ons respekteer ook ander godsdienstige groepe. Ons streef na positiewe en opbouende verandering.

EREKODE – LEERLINGE

Ek beloof:

  • om ‘n lojale, pligsgetroue leerling van die Hoërskool Parys te wees.
  • om altyd my onderwysers en meerderes te respekteer.
  • om my te onderwerp aan die reëls van die skool.
  • om altyd binne en buite die skool ‘n goeie ambassadeur vir my skool te wees.
  • om nooit deur my gedrag die naam van my skool oneer aan te doen nie.
  • om altyd my skool se leuse: “aan elkeen wat hom toekom” uit te leef.

 

MY SKOOL IS MY TROTS!