Skoolfonds

SKOOLFONDS 2021

Skoolfonds beloop R8 500 per jaar en is betaalbaar oor 10 maande.
Elektroniese inbetalings kan gedoen word. Faks bewys van betaling na 056-8115191.
BANKBESONDERHEDE
REKENINGNAAM: Hoërskool Parys
BANK: Absa
TAK EN KODE: Parys 632005 OF 334-836
TJEKREKENING: 1130-740-096
VERWYSING: LEERLING SE NAAM, VAN EN GRAAD

Skoolfonds