KULTUUR/CULTURE

Verskeie kultuuraktiwiteite word by Hoërskool Parys aangebied, erken en ondersteun.

Different cultural activities are offered, acknowledged and supported by Parys High School.