Koshuis

Parys Koshuis funksioneer as ‘n diensverskaffer aan beide Parys Primêre Skool en Hoërskool Parys. Die diensdoenende personeel maak die koshuis ’n gelukkige tuiste vir soveel kinders.

KOSHUISREËLS
Ons beskik oor ‘n volledige dissiplinêre kode en beleid om goeie dissipline te handhaaf. Indien u verdere besonderhede verlang, kontak ons gerus.

KOSHUISGELD beloop R3 900 per kwartaal en is streng vooruitbetaalbaar op die eerste dag van elke kwartaal.
Geen kosganger sal tot die koshuis toegelaat word tensy haar losiesgeld ten volle betaal is nie – of die nodige stappe in die verband gedoen is nie.
Elektroniese inbetalings kan gedoen word. Faks bewys van betaling na 056-8115191

BANKBESONDERHEDE
REKENINGNAAM: Hoërskool Parys
BANK: Absa
TAK EN KODE: Parys 632005 OF 334-836
TJEKREKENING: 1130-740-096
VERWYSING: LEERLING SE NAAM, VAN EN GRAAD