Dissiplinêre Stelsel

Ons dissiplinêre stelsel is die uitvloeisel van werksessies en samesprekings tussen personeel, leerlinge en die beheerliggaam.

  • Die VRL is instrumenteel in die onderhou van die gedragskode.
  • Elke situasie sal op meriete hanteer word.
  • Hulpverlening aan leerlinge sal deurgaans geskied.
  • Sekere uitsluitings is dadelik van krag en geld vir alle fasette van skoolaktiwiteite.
  • Die toepassing van die dissiplinêre stelsel word deur die personeel en beheerliggaam hanteer.

 

Ons beskik oor ‘n volledige dissiplinêre kode en beleid om goeie dissipline te handhaaf.  Indien u verdere besonderhede verlang, kontak ons gerus.