Skoolfonds/School fee

Skoolfonds vir 2024:  R10 450-00.

OPSIE  1EENMALIG –  (R9 927) voor of op 28 Februarie 2024 wat ‘n 5% (R523) afslag insluit, óf

OPSIE 2MAANDELIKS – Elf gelyke paaiemente (R950-00) oor ‘n tydperk van 11 maande – vanaf die 15 Januarie 2024 met finale betalingsdatum 15 November 2024 (u mag die 15de van elke maand  betaal, indien dit vir u meer gerieflik is).

School fees 2024:  R10 450-00

OPTION  1ONCE OFF  –  R9927-00 before or on 28 February 2024 with a 5% (R523) discount if paid before date mentioned, or

OPTION 2:   MONTHLY – 11 Monthly payments of R950-00 from 15th January 2024 with final payment due on 15 November 2024.