Slaagvereistes

    

Die minimum slaagvereistes vir graad 10 tot 12:  

  • Behaal minstens 40% (vlak 3 of 40-49%) in DRIE vakke waarvan EEN op Huistaalvlak moet wees.  Behaal minstens 30% (vlak 2 of 30-39%) in DRIE ander vakke op die voorwaarde dat alle skoolgebaseerde assessering in die vak wat gedruip is, gedoen is.

 

Die  minimum slaagvereistes vir graad 8 en 9:

  • Die leerder moet ‘n vlak 4 (50-59%) behaal in enige van die twee amptelike tale (Afrikaans OF Engels op Huistaalvlak in H/S Parys se geval) en ‘n vlak 3 (40-49%) in die ander amptelike taal (Afrikaans OF Engels Eerste Addisionele Taal vlak in Parys H/S se geval). Die leerder MOET in Wiskunde en in nog DRIE ander vakke ‘n vlak 3 (40-49%) behaal en ‘n vlak 2 (30-39%) in twee van die oorblywende vakke op die voorwaarde dat alle skoolgebaseerde assessering in die vak wat gedruip is, gedoen is.  

 

.

The following minimum requirements are applicable to pass grades 10 to 12:

Obtain at least 40 % (level 3 rating or 40-49%) in THREE subjects of which ONE must be on Home Language level. Obtain at least 30 % (level 2 rating or 30-39%) in THREE other subjects, on condition that all the school-based assessment tasks were done in the learning area that was failed.

 

The minimum requirements for grade 8 and 9:

 

The learner must obtain a level 4 rating (50-59%) in one official language at Home Language level (Afrikaans OR English in the case of Parys H/S) and a level 3 rating  (40-49%) in the second required official language at First Additional Language level (Afrikaans OR English in the case of Parys H/S) AND a level 3 (40 -49 % ) in Mathematics  and THREE other subjects, as well as a level 2 (30-39 %) in any two other subjects on condition that all the school-based assessment tasks were done in the learning area that was failed.