Copyright 2017 - Hoërskool Parys, die skool met 'n hart

 

PROSEDURE BY SIEK WORD VAN LEERDERS GEDURENDE SKOOLURE

  • Die leerder gaan, nadat toestemming van die klasonderwyser verkry is, na die personeellid verantwoordelik vir die hantering van siek / ongestelde leerders.
  • Indien dit van so ‘n aard is dat die leerder moet huis toe gaan, word die ouers geskakel met die toestemming van die skoolhoof, die adjunkhoof of personeellid verantwoordelik vir siek leerders en die ouer word versoek om die kind te kom haal. Indien dit nie vir die ouers moontlik is om die kind self te kom haal nie, moet alternatiewe reëlings deur die ouers getref word.
  • Geen medikasie sal deur die skool voorsien word nie.
  • Indien die probleem baie ernstig is, moet die ouer toestemming verleen dat die kind na die dokter/hospitaal vervoer kan word indien hulle dit nie self kan doen nie. Intussen moet die verantwoordelike persoon die skoolhoof daarvan inlig en die ouers geskakel en verwittig word dat die leerder dokter toe geneem is.
  • Indien ‘n leerder ‘n doktersafspraak het, moet bewys van so ‘n afspraak voorgelê word. Indien die leerder geen bewys het nie, moet die ouer die skool telefonies daarvan verwittig.
  • Die ouers moet reëlings tref met die kantoor hoe en deur wie die leerder afgehaal sal word.
  • Ouers word versoek om doktersafsprake na skoolure te maak.
  • Die persoon wat die leerder kom haal, moet die register by ontvangs voltooi.

 

f t g m