Copyright 2017 - Hoërskool Parys, die skool met 'n hart

 

VAKKEUSES

GRAAD 8 EN 9

Verpligte vakke:

Taal, Geletterdheid en Kommunikasie (TGK)
Wiskunde (WGWWW)
Kuns en Kultuur (KK)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (EBW)
Tegnologie (TEGN)
Lewensoriëntering (LO)
Natuurwetenskappe (NW)
Sosiale Wetenskappe (SW)

GRAAD 10 tot 12

Groep A

Verpligte vakke:

Afrikaans Eerste Taal 
Engels Tweede Taal
Lewensoriëntering
Wiskunde of Wiskundige geletterdheid

Groep B

Keusevakke: (Kies een vak op elke lyn)

1    Fisiese Wetenskappe 
      Besigheidstudies
      Toerisme

2   Lewenswetenskappe
     Rekenaarstoepassingstegnologie
     Ingenieursgrafieka en -ontwerp

3    Rekeningkunde
     Geografie
     Siviele tegnologie

f t g m