Copyright 2017 - Hoërskool Parys, die skool met 'n hart

MEISIES

Skooldrag:
Somer

 • Vlootblou romp (ses bane) met 'n ritssluiter aan die linkerkant of 'n vlootblou dogterslangbroek.
 • Effekleurige blou das met die skoolwapen daarop.
 • Die dra van dié das is opsioneel, maar indien 'n baadjie gedra word, is 'n das verpligtend.
 • Lengte van die romp: Wanneer die dogter kniel moet die romp 'n maksimum van 15 cm van die vloer af wees.
 • Ligblou hemp. Langmoue moet opgerol word tot bokant die elmboë. (Graad 12-meisies dra 'n wit hemp)
 • Kort effekleur blou kouse. (Graad 12-meisies dra wit kouse)
 • Swart leer plathakskoene met 'n bandjie of swart toeryg skoolskoene.

 

Winter

 • 'n Effekleurige blou das met die skoolwapen daarop.
 • Die dra van dié das is opsioneel, maar indien 'n baadjie gedra word, is 'n das verpligtend.
 • Vlootblou lang kouse of ‘n vlootblou langbroek kan gedra word.
 • Kort effekleur lig- of vlootblou kouse (sonder prentjies).
 • 'n Skoolbaadjie word aanbeveel, maar is nie verpligtend nie.
 • Ligblou langmou- en moulose trui (“Pullover”) met die skool se naam in vlootblou lopende skrif bokant die linkerbors.
 • Verder geld dieselfde reëls soos voorgeskryf in die somer.
 • Die skoolsweetpakbaadjie vorm slegs gedurende die tweede en derde kwartaal deel van die skooldrag.

Voorkoms:

 • Geen grimering of juwele (insluitend neus-, tong- of ander ringe) word toegelaat nie.
 • Oorkrabbertjies: slegs een standaard knoppie (stud) of die ringetjietipe word toegelaat in die onderste gaatjie van die oorlel. Geen oorringe of versierde oorkrabbers word toegelaat nie. (Maksimum grootte van ringetjietipe: ongeveer so groot soos 'n twintigsentstuk)
 • Hare moet netjies en natuurlik vertoon en mag nie in buitensporige haarstyle gekam wees nie.
 • Hare moet uit die gesig weggesteek word.
 • Hare wat aan die onderkant van die kraag raak as die leerder regop staan, moet vasgebind word met swart, wit of blou rekkies /linte – dit sluit gevlegte stringetjies in.
 • Geen haarverlengingstukke, gekleurde haarstukke, “dreadlocks”, lyne op kop (“page”) of grafitti (“cut out”) word toegelaat nie.
 • Naels mag nie oor die vingerpunte steek nie.
 • Kleurlose naellak word toegelaat.
 • Sokkies moet slegs een maal omgeslaan word.
 • Hemde moet te alle tye netjies ingesteek word.

SEUNS

Skooldrag
Somer

 • Ligblou hemp. Langmoue met opgerol word tot bokant die elmboë. (Graad 12 seuns dra 'n wit hemp)
 • Grys kort- of langbroek. (Graad 12-seuns dra 'n vlootblou broek.)
 • Slegs grys skoolkouse word toegelaat.
 • Swart leerskoene (Geen ander kleur insetsels.) Stewels mag nie gedra word nie.
 • Effekleurige blou das met die skoolwapen daarop.
 • Die dra van dié das is opsioneel, maar indien 'n baadjie gedra word, is 'n das verpligtend.

Winter

 • Effekleurige blou das met die skoolwapen daarop.
 • Die dra van dié das is opsioneel, maar indien 'n baadjie gedra word, is 'n das verpligtend.
 • Ligblou hemp.
 • 'n Skoolbaadjie word aanbeveel, maar is nie verpligtend nie.
 • 'n Grys langbroek met skoolkouse.
 • ‘n Ligblou langmou- en moulose trui met die skool se naam in vlootblou lopende skrif op die linkerbors.
 • Die skoolsweetpakbaadjie vorm slegs gedurende die tweede en derde kwartaal deel van die skooldrag.

Voorkoms:

 • 'n Seun mag nie met sy hande in sy broeksakke loop nie.
 • Geen juwele word toegelaat nie.
 • Hare moet netjies en natuurlik vertoon en mag nie in buitensporige haarstyle gekam wees nie.
 • Haarstyle wat nie by die skooldrag pas nie word nie toegelaat nie.
 • Geen “dreadlocks”, gevlegte stringetjies, lyne op kop (“page”) of graffiti (“cut out”) word toegelaat nie.
 • Seuns mag nie ongeskeer (m.a.w. met baardstoppels) skool toe kom nie.
 • Hemde moet te alle tye netjies ingesteek word.

Sportdrag

 • Sweetpak: Vlootblou broek en 'n vlootblou baadjie met 'n horisontale geel streep met Parys in geel lopende skryf op linkerbors geborduur.
 • Atletiekhempie: Vlootblou met fyn geel net langs die kante. Geel omboorsel om die arms en nek, met Parys in geel lopende skrif geborduur op die linkerbors.
 • Atletiekbroekie (Seuns en dogters): vlootblou met 3 geel strepies.
 • Netbaldrag: Rompie - Vlootblou rompie met 'n ligblou koord. Ligblou hemp met vlootblou insetsels by moue en ‘n vlootblou kraag.
 • Rugby: Broek - vlootblou. Trui - blou met ougoud en ligter blou strepe.

Kouse – koningsblou met ougoud in die omslag.

 • Tennis en Muurbal: Hempie - die skool se gholfhemp

Broek - vlootblou

 • Gholf: Hempie - die skool se gholfhemp met die skool se langbroek
 • Algemeen - Provinsiale klere mag slegs op Vrydae skool toe gedra word.

 

Girls

School uniform:
Summer

 • Dark blue skirt (six panels) with a zipper on the left side.
 • Length of skirt: When the girl kneels, the skirt must be a maximum of 15 cm from the floor.
 • Light blue shirt. Long sleeves are rolled up to above the elbows.(grade 12 girls wear white shirts)
 • Short plain blue socks. (Grade12 girls wear white socks.)
 • black leather school shoes with a strap or lace up school shoes.

Winter

 • Plain blue tie with the school badge on it.
 • Navy long hose or navy long pants may be worn.
 • A school blazer may be worn but it is not compulsory.
 • A windbreaker (worn in primary school) is only allowed in grades 8– 9.
 • Light blue jersey.
 • Furthermore the same rules apply as prescribed for summer.
 • The tracksuit jacket may only be worn during the second and third term.

Appearance:

 • No make-up or jewellery is allowed. (including any form of bracelet)
 • Earrings: only one standard stud or the ring type is allowed in the bottom hole of the earlobe. No earrings or decorated earrings are allowed. (Maximum size: approximately the size of a twenty cent piece.)
 • Hair touching the bottom of the collar when the learner is standing up straight, must be tied up with a black, white or blue elastic or a ribbon – it includes braided hair strings.
 • No coloured hair pieces, “dreadlocks”, cut lines in the hair (paging) of graffiti (cut outs) will be tolerated or allowed.
 • Hair must be neat and appear natural with no extravagant styles.
 • The teachers maintain the right to decide how the learner must wear her hair.
 • Nails may not extend over fingertips.
 • Colourless nail polish is allowed.
 • Socks may only be turned down once.
 • Pantihose and socks may not be worn simultaneously.
 • Shirts must be tucked in neatly.

Boys

School uniform:
Summer

 • Light blue shirts. Long sleeves are rolled up to above elbows (Grade 12 boys wear white shirts)
 • Grey shorts or long trousers (Grade 12 boys wear navy trousers.)
 • Only grey school socks are allowed.
 • Black leather shoes (no other colour insertion allowed.) Boots may not be worn.
 • A tie is compulsory when a blazer is worn.

Winter

 • Light blue shirt. Long sleeves are rolled up to above the elbows. Plain blue tie with the school badge on it.
 • A school blazer is recommended but is not compulsory.
 • The windbreaker of the primary school is only allowed in gr. 8-9.
 • Grey trousers with school socks.
 • A light blue jersey.
 • The tracksuit jacket may only be worn during the second and third term.

Appearance:

 • A boy may not walk with his hands in his trouser pockets.
 • No jewellery will be allowed or tolerated.
 • No “dreadlocks”, braided hair strings, cut lines in the hair (paging) of graffiti (cut outs) will be tolerated or allowed
 • Hair must be neat and flat. It may not hang over the shirt collar or over the ears or eyebrows. When a boy combs his hair back and the fringe is combed forward, the above- mentioned rule is also applicable. The hair is not allowed to be longer than eight centimetres on top.
 • Hairstyles not enhancing the school uniform should not be worn.
 • The teachers have the right to decide how a learner may style his hair.
 • Boys may not attend school unshaven (i.e. with stubbly beard.)

Sportswear:

 • Tracksuit: Navy blue pants with a navy blue jacket with a horizontal yellow stripe.
 • Athletics shirt: Dark blue with yellow stripe on sides.
 • Athletics shorts: (boys) Navy blue.
 • (girls) Navy blue shorts.
 • Netball: Navy blue skirt with light blue blouse.
 • Rugby: Pants – navy blue. Jersey – blue with old gold and lighter blue stripes. Socks – Royal blue with old gold in turn ups.
 • Tennis and squash: Shirt – the school golf shirt.

Trousers - dark blue.

• General. Provincial clothes may only be worn to school on a Friday.

f t g m