Copyright 2017 - Hoërskool Parys, die skool met 'n hart
Skoolfonds/School fees
   

 2017

  

Die skoolfonds vir 2017 beloop R6 700 per leerling per jaar, opgedeel in gelyke paaiemente van R670 per maand oor 10 maande vanaf 31 Januarie tot 31 Oktober.

Of betaalbaar kwartaaliks R1 675, betaalbaar aan die begin van elke die kwartaal.

Indien totale skoolgeld bedrag voor 28 Februarie 2017 betaal word, word 'n eenmalige bedrag van 

R6 365 gehef (5% afslag).

Die koshuisgelde beloop R3 200 per leerder per kwartaal vooruitbetaalbaar.

 

 School fees for 2017 are R6 700 per learner per year, payable either in equal instalments of R670 over 10 months from 31 January to 31 October.

or per term R1 675, at the beginning of each term.

A discount of 5% will be applicable with a once off payment if the full amount of R6 365 is paid before the 28 February 2017. 

 

 

Boarding fees are R3 200 per learner per term prepayable.

         
REKENING NAAM/: HOëRSKOOL PARYS  
ACCOUNT NAME: PARYS HIGH SCHOOL  
BANK:   ABSA BANK  
REKENING TAK/BRANCH: PARYS    
TAK/BRANCH CODE: 632005 OR 334-836  
TJEKREKENING/ CHEQUE A./C: 1130-740-096  
VERWYSING/REFERENCE: LEERLING SE VAN EN NAAM EN GRAAD/LEARNER'S SURNAME NAME AND GRADE
         
SKOOLGELD OPSIES:(KIES ASB DIE OPSIE WAT U GAAN PAS)    
MAANDELIKS  R670.00 10 PAAIEMENTE VANAF JANUARIE TOT FINALE BEDRAG 31 OKTOBER 2017
KWARTAALLIKS  R1 675.00 BETAALBAAR AAN DIE BEGIN VAN ELKE KWARTAAL
EENMALIG  R6 365.00 BETAALBAAR VOOR 28 FEBRUARIE 2017 MET 5% KORTING
         
         
BELANGRIKE KENNISGEWING:      
INDIEN TOTALE SKOOLGELD BEDRAG VOOR 28 FEBRUARIE 2017 BETAAL WORD,  MAG ‘N AFSLAG VAN 5% AFGETREK WORD
FAKS ASB. BEWYS NA:  056-8113617     
of        
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
         
f t g m