Copyright 2017 - Hoërskool Parys, die skool met 'n hart

Koshuis

Parys dogterskoshuis

Die skool beskik oor ‘n netjiese, goed toegeruste moderne koshuis met slaapplek vir 100 leerders. Parys Koshuis funksioneer steeds as diensverskaffer aan beide Parys Primêre Skool en Hoërskool Parys.  Die diensdoenende personeel: mnre. Charles Pieterse (koshuisvader), Lucien van Zyl (jr.), Johan aspeling en mev. Niekie Pieterse maak die koshuis 'n gelukkige tuiste vir al die kinders.  Mej. Surita du Preez (matrone), mevv. Petunia Mofokeng, Magriet Hosa en Jacobet Mofokeng lewer goeie diens aan die koshuis, leerders en diensdoenende personeel.  Die koshuiskomitee dra deurgaans die belange van die inwoners, skool en gemeenskap op die hart en vergader elke kwartaal.

 

Me. Vanessa Cawood bedryf die nasorgsentrum by die koshuis vir leerders vanaf graad 1 tot 7.  Hierdie sentrum spreek 'n groot behoefte aan vir ouers wat na skool hulle kinders onder toesig wil leer en huiswerk doen.  Maak asseblief van hierdie dienste gebruik en skakel haar gerus by            082 313 9538.

 
Koshuistariewe:

R3 000 per leerder per kwartaal.

Vir meer inligting kontak die koshuisvader, mnr. Charles Pieterse, by die skool 056 8113472.
Parys dogterskoshuis
f t g m