Copyright 2017 - Hoërskool Parys, die skool met 'n hart

Geskiedenis

VAN TOEKA TOT NOU – ‘N OORSIG OOR 125 JAAR
parys
parys

Die geboorte en groei van Hoërskool Parys

Die eerste goewermentskool is in 1883 in gebruik geneem, met mnr. W.R. van der Merwe as onderwyser en 48 leerlinge in die skool.

Dit het egter nie baie goed gegaan met die skool nie, want die ouers was arm en kon nie skoolgeld betaal nie. Die volgende jaar het dit nog swakker gegaan, en die leerlingtal het gekrimp tot 26 en nog later tot 20.

In 1888 het die munisipaliteit ‘n bedrag geld vir die oprigting van ‘n skool beskikbaar gestel. Voorheen is die kerkgebou en private kamers as skoolgebou gebruik. Hierdie skoolgebou het later ‘n slaghuis geword.

Ná die Anglo-Boereoorlog was die gebou te klein en is die ou polisiekantore as skoolgebou gebruik. Die skoolhoof na die oorlog was mnr. D.C. Flett (sy foto hang in die administratiewe blok). Daar was toe sowat 300 kinders op die rol, maar die skoolbesoek was maar erg ongereeld, met ‘n gemiddeld van 100 kinders per dag afwesig!

In 1905 is die huidige Hoërskool se sentrale gedeelte met sandsteen gebou. Daar is ook daarna verskeie kere by die skool aangebou.

In 1931 kry die skool ‘n Skoollied, geskryf deur prof. Benedictus Kok. Hy gee ook die bewoording “Suum Cuique” aan ons wapen.

In 1935 verskyn die skool se eerste jaarblad. In ‘n welkomswoord van die destydse Direkteur van Onderwys, mnr. Henri Pellissier, sê hy tereg: “Dit is ‘n maklike taak om oor te gaan tot die uitgee van ‘n skoolblad, maar dit is baie moeiliker om daarna jaarliks vol te hou met wat begin is.” Die jaarblad het inderdaad elke jaar daarna verskyn, behalwe gedurende die oorlogsjare.

In 1946 het die skool geskei in ‘n laerskool (die Volkskool) en die hoërskool soos ons hom vandag ken, met mnr. J. van Huyssteen as skoolhoof.

In 1954 word die eerste leerlingraad gekies en in 1955 word die nuwe skooldrag in gebruik geneem.

In April 1958 word die pawiljoen ingewy en vernoem na een van die geliefde onderwysers, Danie Heese.

In 1960 word die nuwe skoolsaal, die Wessel Steyn-saal, ingewy en in 1972 word die dubbelverdiepings met laboratoriums aangebou.

SKOOLHOOFDE VAN TOEKA TOT NOU

 • 1907 Mnr. Andrew Main
 • 1929 Mnr. J.F. van Eyssen
 • 1934 Mnr. J. van Huyssteen
 • 1954 Mnr. W.W.O. Steyn
 • 1963 Mnr. G.S. Praekelt
 • 1975 Mnr. H.A. Schreuder
 • 1980 Mnr. J. Nel (waarnemend)
 • 1981 Mnr. J.H. Fourie
 • 1987 Mnr. W.H. Raats (waarnemend)
 • 1989 Mnr. S.J. de Jager
 • 1996 Mnr. L. Van Zyl
parys
parys
parys

 


 

 PERSONEEL 2015

 

 2015personeel

 

 

f t g m