Copyright 2017 - Hoërskool Parys, die skool met 'n hart

 

VIERDE KWARTAAL PROGRAM 2017

10 Okt Ma. Skool heropen  (07:30)
    Personeelvergadering 14:30
    Voorkomsinspeksie
    Skool-/ koshuisgeld
11 Okt Di. Koshuisgeld
12 Okt Wo. Puntebespreking 14:30
    Koshuisgeld
13 Okt Do. Puntebespreking 14:15
    Koshuisgeld
14 Okt Vry Werkskedules
    Gr. 12 Kerkdiens AGS 9:00?
17 Okt Ma. Voorkomsinspeksie
    Assesseringsverslae
18 Okt Di. Ouerverenigingvergadering 14:30
    Oueraand 17:30
19 Okt Wo. Gr 11 leiersvergadering 14:00
    Gr 12 RTT Prakties Vraestel I
20 Okt Do. Pryssluitingsfunksie 18:00
21 Okt Vry Ma's wat omgee 7:30
    VRL en Leerlingraadopleiding
24 Okt Ma. Voorkomsinspeksie
     Dissiplinêre verhoor
25 Okt Di. BL: Leerling 17:15
     BL: Bemarking 18:15
    Finale Skoolfonds
26 Okt Wo. SMT-,SBST- vergadering 14:30
    Gr 12 Eksamen neem aanvang
    Finale Skoolfonds
27 Okt Do. Finale Skoolfonds
28 Okt Vry Ma's wat omgee 7:30
    Dome Fees
    Finale Skoolfonds
29 Okt Sa. Finale Skoolfonds
    Dome Fees
30 Okt So. Dome Fees
31 Okt Ma. Nie-onderwys personeelvergadering 15:15
    Finale Skoolfonds
1 Nov. Di. Koshuis-/ Terreinvergadering 16:15
    BL:  Finansies 17:15
    BL:  18:15
    Gr 10 en 11 Eksamens neem 'n aanvang
02-Nov Wo. Begrotingsvergadering om 18:00
07-Nov Ma. Gr 8 en 9 Eksamens neem 'n aanvang
    Voorkomsinspeksie
9 Nov. Wo. SMT-, SBST- vergadering 14:30
14-Nov Ma. Voorkomsinspeksie
18-Nov Vry Ma's wat omgee 7:30
23-Nov Wo. SMT-,SBST-vergadering 14:30
25-Nov Vry Ma's wat omgee 7:30
7 Des Woe Skool sluit Leerlinge // Assesseringsverslae 8:00-9:00

 

f t g m