Copyright 2017 - Hoƫrskool Parys, die skool met 'n hart

 

Kontak Besonderhede
 
Telefoonnommer
056-8113472
Skoolhoof
Mnr. L. van Zyl
Faksnommer
056-8115191
Adjunkhoof
Mnr. H. Malan
 
E-Posadres

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Departementshoofde
 

Mnr. C. Pieterse 

Mev. E. Fouché

Mev. L. Daniel

Adres

Posbus 44
Parys
9585

 Schilbachstraat 57

Parys

9585

 

KOMITEES VAN BEHEERLIGGAAM 2017
   
Beheerliggaam
Voorsitter Mnr. E. Roos
Ondervoorsitter Mnr. G.F. Olivier
Skoolhoof Mnr. L. van Zyl
  Mnr. H.W. Roets
  Me. D. Botes
  Mnr. T. Esterhuizen
  Mnr. A.R. Jardim
  Mnr. C.J. van der Westhuizen
 
   
 
Onderwyspersoneel Mnr. H. Malan
  Mnr. C. Pieterse

Nie-Onderwys personeel

Me. B. Louw
VRL-verteenwoordigers M. Begue en N. Fernandes
   
   
Dagbestuur
Voorsitter Mnr. E. Roos
Ondervoorsitter Mnr. G. Olivier
Skoolhoof Mnr. L. van Zyl
Sekretaris Mev. B. Louw
 
Finansies
Voorsitter Mnr. E. Roos
Ondervoorsitter Mnr. G. Olivier
Skoolhoof Mnr. L. van Zyl
Adjunk hoof Mnr. H. Malan
Finansies Mev. V. van Zyl
Sekretaresse Mev. B. Louw
Addisionele Lid Mnr. C. Pieterse
   
   
Koshuis
Voorsitter Mnr. T. Esterhuizen 
Ondervoorsitter Mnr. G. Olivier
Lid Mnr. H. Roets
Sekretaris Mnr. C. Pieterse 
Skoolhoof Mnr. L. van Zyl
Faktotum Mnr. C. Brits
Parys Primêre Skool Mev. Annamarie du Toit
   
 FISIESE FASILITEITE
Geboue en Terreine  
Voorsitter Mnr. H. Roets
Ondervoorsitter Mnr. G. Olivier 
Lid Mnr. T. Esterhuizen
Sekretaris  Mnr. H. Malan
Skoolhoof  Mnr. L. van Zyl 
Faktotum  Mnr. C. Brits 
Bates Komitee 
Voorsitter  Mnr. G. Olivier 
   
Bemarking en Leerderaangeleenthede
Voorsitter Mev. D. Botes 
Ondervoorsitter
Sekretaris Mev. M. Kruger 
Adjunkhoof Mnr. H. Malan
Addisionele Lid Mev. S. Cilliers 
Addisionele Lid Mnr. H. Malan
Addisionele Lid Mev. E. Fouché
VRL Monique Begué
VRL Nicolas Fernandes
 
Dissiplinêr
Voorsitter Mnr. G. Olivier
Ondervoorsitter Mnr. H. Malan
Sekretaris Mnr. E. Roos
Addisionele Lid Mnr. L. van Zyl
Addisionele Lid Mnr. C. Pieterse
Addisionele Lid Mnr. H. Malan
Addisionele Lid Me. L. Daniel
Addisionele Lid Me. E. Fouché
Addisionele Lid Mnr. G. Olivier
Gekoöpteerde Lid Mnr. J. Aspeling
Gekoöpteerde Lid Mnr. H. Louw
 
   
   
Kortlys en Onderhoudskomitee
Lid Mnr. E. Roos
Lid Me. D. Botha
Lid Mnr. L. van Zyl 
Lid Mnr. H. Malan 
Lid Mnr. C. Pieterse 
   
Oud Skoliere:  
Lid Mnr. G. Olivier
   

“Ma's wat omgee"

Baie dankie aan die “Ma’s wat Omgee” wat weekliks by die twee skole voorbidding doen vir die leerders en personeel en ons so moreel ondersteun en bemoedig d.m.v. briewe en geskenke.  Dankie ook vir die hulp t.o.v. die aanvul van die behoeftige leerlinge se fondse en behoeftes.  

 

 

Oueraande

Daar word elke kwartaal op die eerste Dinsdag nadat die assesseringsverslae uitgestuur is, ‘n oueraand gehou. Ons is dankbaar dat die personeel ook op die manier ons ouers en leerders van diens kan wees. Ons doen tog ‘n beroep op alle ouers om hierdie kosbare tydjie af te staan, om ons kinders se belange wat ons almal na aan die hart lê, met vrymoedigheid te kom bespreek.

 

 

 

f t g m